November nok en rekordmåned

 

For bonesspeiderne.no ble november nok en måned med rekordhøyt antall besøkende. Statistikken viser at det i snitt var 23 besøkende daglig, mot 8 i februar. Totalt ble forsiden besøkt 83 ganger i februar, mens antall besøkende i november var 719. Dette tilsvarer en økning på hele 866 prosent.

 

"Det er selvfølgelig gledelig at siden vår besøkes stadig oftere, og antagelig av flere", sier Morten Hatlen, som har ansvaret for sidene. "Økende besøkstall tolker jeg som et tegn på at brukerne er fornøyd med sidene, og jeg håper det skyldes at de finner oppdatert og interessant informasjon de kan bruke." Det har også vært lagt en del arbeid i å få speiderne til å bruke internettsidene mer aktivt og bevisst. "Blant annet den pågående spørrekonkurransen, hvor speiderne kan vinne en lommelykt, lanseringen av "månedens speider" og oppdaterte terminlister har vært ment å skulle få opp interessen for nettsidene", forteller han, og fortsetter: "Noe av det nyeste er "hemmelige" medlemssider, som man må logge seg på for å få tilgang til. Her finnes blant annet gruppens adresseliste."

 

"Men sidene kan alltid bli bedre, og man må hele tiden anstrenge seg for å få lagt ut all ny informasjon, ta bilder, skrive artikler, etc." sier Morten. Noe av det han ønsker seg mest, er speidere som vil bidra, for eksempel ved å skrive en reportasje fra et arrangement, ta noen bilder, eller noe annet de synes er gøy.

 

Gjennomsnittlig antall besøkende hver dag

 

Totalt antall besøkende i løpet av måneden

 

Hvis du har tips, idéer, kommentarer eller har lyst til å være med på å lage nettsidene, kan du sende en e-post til morten@bonesspeiderne.no.