Konkurranse

Spørrekonkurransen er nå avsluttet, og de riktige svaralternativene er avkrysset nedenfor.

Ikke så mange deltok, og alle deltagerne går i troppen. Vinnersjansene var altså svært gode,  faktisk premieres alle deltagerne, selv om noen hadde én feil. Dette viser at vanskelighetsgraden passet, at det lønner seg å lese spørsmålene grundig, og gjerne undersøke litt før en svarer.

Matias er vinner av hovedpremien: En Maglite 2C lommelykt. Espen, Lars Øyvind og Endre får hver sin kopp med gruppens jubileumslogo.

Følg med på bonesspeiderne.no for å delta i neste konkurranse!

1. Når ble Bønes speidergruppe stiftet?

1982

1983

1984

2. Når finner fakkeltoget sted?

12. november

23. desember

12. desember

3. Hva brukes båtmannsknop til?

Skjøting av to tau med ulik tykkelse

Skjøting av to tau med lik tykkelse

Å binde endene på tauet, så det ikke går opp

4. Hvor har beverkolonien vanligvis sine møter?

I Langeskogen

I Bønes kirke

Hjemme hos medlemmene

5. Hvem er det som går i ulveflokken?

Speidere som går i 1., 2. og 3. klasse

Speidere som går i 4., 5. og 6. klasse

Speidere som går i 3., 4. og 5. klasse

6. Hvem grunnla speiderbevegelsen?

Erik Geber

Lord Baden Powell

St. Georg

7. Hva heter Norges speiderforbunds neste landsleir?

fri:04

fred:05

fri:05

8. Hva heter statsministeren i Norge?

Gro Harlem Brundtland

Kjell Magne Bondevik

Jens Stoltenberg

9. Hva er WOSM?

En underorganisasjon av FN som arbeider med helse

En internasjonal speiderorganisasjon

Et verdenskjent, amerikansk universitet

10. Hvilket dyr er dette?

En bever

En oter

En heffalump

Regler:

Konkurransen er kun åpen for medlemmer av Bønes speidergruppe som er under 18 år.

Hvert medlem kan kun svare én gang.

Av alle deltakerne som har rett, trekkes en vinner av hovedpremien og tre som får trøstepremie.