Medlemskontingent for 2005

Speidergruppens medlemmer mottar i disse dager medlemsbladet Speideren. Vedlagt finnes også faktura for medlemskontingenten for 2005, pålydende kroner 600,00. Hva går disse pengene til?

Medlemskontingenten omfatter kontingent både til Bønes speidergruppe, Hordaland krins og Norge speiderforbund:

Norges speiderforbund  kr 350,00
Hordaland krins  kr 175,00
Bønes speidergruppe  kr   75,00
SUM  kr 600,00

Forbundskontingentens størrelse bestemmes av Speidertinget, som er det høyeste organet i forbundet. Det er kretsene som på kretsting velger representanter til Speidertinget. Forbundskontingenten bidrar bl.a. til å lage medlemsbladet Speideren, kollektiv ulykkesforsikring, drift av forbundskontoret, med mer.

Kretskontingenten bestemmes av Kretstinget, kretsens øverste organ. Det er Gruppetinget som velger speidergruppens representanter til Kretstinget. Kretskontingenten brukes bl.a. til å dekke ulike arrangement (bymanøver, kretskonkurranse, lederkurs, osv.) og til å drive Speidersenteret.

Bønes speidergruppe får 75,00 kr, eller 12,5 %, av kontingenten. Gruppekontingenten bestemmes av Gruppetinget, som er speidergruppens øverste organ. Medlemskontingenten er en av gruppens inntekter, og disse brukes til å betale for ulike aktiviteter (for eksempel gruppeturen) og aktivitetsmateriell (merker, med mer).

Under "Betalingsinformasjon" på fakturaen finner du ditt medlemsnummer. Dette er passordet for å logge på medlemsområdet på gruppens nettsider.

Vi ber om at medlemskontingenten betales innen forfallsdato. Dersom du har spørsmål om kontingenten, kontakt din leder eller skriv et e-brev til morten@bonesspeiderne.no.