Speideraksjonen 2006

I perioden 22. - 30. april arrangerte Norges speiderforbund i samarbeid med Flyktningehjelpen en innsamlingsaksjon til inntekt for mennesker på flukt i Nord-Uganda.

Temaet for aksjonen var «Skolestart» og fokuserte på behovet for et utdanningstilbud til barn på flukt. De innsamlede midlene disponeres av Flyktningehjelpens prosjekter i Nord-Uganda.

Årets aksjon var en videreføring av Speideraksjonen 2005 - Hjem igjen - som også fokuserte på Flyktningehjelpens aktiviteter i Uganda.

Bønes speidergruppe deltok i aksjonen ved å arrangere kiosk på Fanos-manøveren 23. april og ved at flokken og troppen gjennomførte en bøsse- og flaskeinnsamling på Bønes mandag 24. april. Totalt fikk vi inn kr. 6 780. (Med forbehold om endelig opptelling.) Dette er på nivå med de tilsvarende aktiviteter under fjorårets aksjon.

Vi takker alle som bidro!

Les om gruppens aksjon på speiding.no...

Nedenfor ser du noen bilder tatt under flaske- og bøsseinnsamlingen.