Konfirmantspeiding

Bønes speidertropp ønsker å tilby de av sine medlemmer som skal konfirmeres i 2006 å gjennomføre konfirmantforberedelsen i speidergruppen.

Konfirmantforberedelsene

Konfirmantforberedelsene er i dag todelt: Den kirkelige delen består av å delta på noen gudstjenester og være med på noen samlinger i regi av kirken, og dette er felles for alle menighetens konfirmanter. Den andre delen er en valgfri aktivitet man skal delta på og gjennomføre i løpet av året. Eksempler kan være barnevaktkurs, ungdomsklubb, ten-sing, speiding, etc. Bønes speidergruppe har vært i kontakt med menighetene Bønes, Storetveit og Søreide og fått godkjent konfirmantspeiding som ett av alternativene. Medlemmer av gruppen som tilhører en annen menighet kan ta kontakt med gruppen, så vil vi gå i dialog med din menighet.

Hva vil det si å være konfirmantspeider

I tillegg til å være ”vanlig speider” vil konfirmantspeiderne få noen oppgaver som er særlig tilpasset dem og arbeide litt mer med de delene av treningsprogrammet som er aktuelle i konfirmantforberedelsen. Som de andre aktivitetene stiller også konfirmantspeiding krav til deltagelse på ulike arrangement.

Hvorfor velge konfirmantspeiding

Vi har sett at det med konfirmantaktivitetene i tillegg til andre aktiviteter og gjøremål kan bli knapt med tid. Som konfirmantspeider gjennomfører du konfirmantforberedelsene uten at ukeprogrammet blir strammere.

Konfirmantspeiding er i første rekke et tilbud til gruppens medlemmer, men vi vil vurdere å tilby konfirmantspeiding til et begrenset antall andre interesserte.

Både menigheten og gruppen vil komme tilbake til hvilke konfirmantforberedelse du eventuelt ønsker å delta på om få måneder.

Spørsmål

Kontakt gjerne Morten Hatlen på e-post morten@bonesspeiderne.no eller Erik Geber på telefon 92094472, e-post erik.geber@megacon.no dersom du lurer på noe.

Artikkel om konfirmantspeidere...