Speideraksjonen 2005

Når: 18. april kl. 18.00 - 20.00
Fremmøte: Bønes kirke
Avslutning: Våkleivåsen 56
Hva: Flaske- og bøsseinnsamling til inntekt for Speideraksjonen 2005
Hvem: Speidere, ulvunger og foreldre

I perioden 16. – 24. april 2005 arrangerer Norges speiderforbund i samarbeid med Flyktningehjelpen en innsamlingsaksjon til inntekt for mennesker på flukt.

Temaet for aksjonen er «Hjem igjen» og vil fokusere på flyktningers ønske om, og rett til, å reise hjem når konflikten er over. Pengene skal brukes til å beskytte flyktninger, blant annet i Nord-Uganda, og legge forholdene til rette for at flyktninger kan vende tilbake til sine hjem. Aksjonen skal også bidra til å øke speideres kunnskap om hva det vil si å være på flukt.

Bønes speidergruppe planlegger flere aktiviteter i forbindelse med aksjonen.

For speidertroppen og ulveflokken vil hovedaktiviteten være gjennomføring av flaskeinnsamling og bøsseinnsamling i Bønes- og Kråkenes-området mandag 18. april. 

Vi møtes ved Bønes kirke kl. 18.00 og holder på til ca kl. 20.00. Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta selv om dette er litt utenfor ordinær møtetid. Dersom noen har problemer med å starte kl. 18.00 vil det være mulig å møte opp frem til kl. 18.30. 

Ved Bønes kirke fordeler vi oss på ulike områder for gjennomføring av innsamlingsaksjonen. I utgangspunktet kommer vi til å prioritere områder der boligkonsentrasjonen er tettest, men kommer også til å legge opp til at de av speiderne som ønsker det, så langt det er praktisk mulig skal kunne gå i sine nærområder dersom de ønsker det.

For gjennomføring av aksjonen trenger vi hjelp fra foreldre til transport av speidere ut til de ulike innsamlingsområdene og til å transportere innsamlede flasker til Våkleivåsen 56. Vi ber derfor om at alle foreldre som har anledning til å hjelpe oss gir tilbakemelding til Tor-Atle eller Brynhild på tlf 55 12 59 35 eller på e-post til troppen@bonesspeiderne.no eller flokken@bonesspeiderne.no.

Mer informasjon om Speideraksjonen 2005 kan dere finne på www.speiding.no.

Pekere:

Gruppens gjennomføring av Speideraksjonen

Koloniens gjennomføring av Speideraksjonen