KRETSLEIR 2011

Første informasjon og interesseundersøkelse

Annet:
Leirens nettsider
Bilder fra kretsleiren 2007
Bilder fra kretsleiren i 2003