Bønes speidergruppe hjelper barn og unge i Øst-Timor

Bønes speidergruppe deltok da Norges speiderforbund i samarbeid med Flyktninghjelpen arrangerte Speideraksjonen 2010. Aksjonen satte fokus på Øst-Timor, for å bygge utdanningssentre som gir flere barn og unge mulighet til å få en utdanning de ellers ikke ville fått.

Etter hundrevis av år med okkupasjon av portugisere og indonesiere ble Øst-Timor erklært selvstendig i 2002. Selvstendighetskampen og tiden etterpå har vært blodig og etterlatt seg nedbrente bygninger, ødelagte skoler, følelsesladde konflikter og en dårlig fungerende stat.

Mange unge har ikke fullført skolegangen sin, og uten utdannelse er det vanskelig å få jobb.

Bønes speidergruppe gjennomførte flere aktiviteter i forbindelse med aksjonen. Speidertroppen gjennomførte bøsse- og flaskeinnsamling på Bønes-området, noe som gav henholdsvis kr 6 428, og 4 746,50. Småspeiderflokken gjennomførte tilsvarende aksjon på sin møtedag, og samlet inn flasker for kr 1 679,50 og kr 3 890 på bøsser. Beverkolonien hadde bøsseaksjon og samlet inn kr 4 623,50 på den. I tillegg tilfalt kollekten i Bønes kirke 25. april aksjonen med kr 2 967,50.

Til sammen bidrog gruppens aktiviteter med kr 24 335,00 til Speideraksjonen 2010. Gruppens aksjon ble også omtalt på Norges speiderforbunds nettsider. Til sammenligning samlet gruppen inn kr 17 000 til Speideraksjonen 2009.

Stor takk til alle som bidrog til aksjonen!