Bønes speidergruppe deltok i Speideraksjonen 2007

Mandag 16. april fikk troppen besøk av Paul Erik Brekke fra Flyktninghjelpen. Han har arbeidet på Sri Lanka, blant annet i tilknytning til den norske aktiviteten med å få til en våpenhvile mellom de stridende partene. Han viste lysbilder og fortalte om forholdene og sine erfaringer fra Sri Lanka. For speiderne var nok høydepunktet da de fikk smake på mat fra Sri Lanka som han hadde fått med fra sine bergenske venner på Sri Lanka.

Paul Eriks fortellinger gjorde nok inntrykk på mange av speiderne, for den påfølgende mandagen, 23. april, stilte nesten en fulltallig tropp opp for å være med på troppens innsamlingsaksjon, som ble gjennomført som en dør-til-dør aksjon med flaske- og bøsseinnsamling. Speiderne ble tatt godt imot, og mange benyttet muligheten til å kvitte seg med pantbare flasker og bokser. Også innsamlingsbøssene ble flittig benyttet. Dette resulterte i kr 7 800 til Speideraksjonen.

Onsdag 25. april gjennomførte ulveflokken sin innsamlingsaksjon etter samme mønster som troppen. Her ble resultatet nesten like godt og minst like imponerende. De elleve ulvungene samlet inn i alt sirka kr 6 200 til det gode formålet.

Gruppens yngste enhet, beverkolonien, har også bidratt godt til aksjonen. De gjennomførte bøsseinnsamling og salg av kaker og saft på butikksenteret på Kråkenes lørdag 28. april. Dette resulterte i sirka kr 1 600.

Som siste aktivitet fikk gruppen samle inn kollekten fra gudstjenesten i Bønes kirke søndag 29. april. Her stilte noen av gruppens direktemedlemmer og orienterte om Speideraksjonen og Flyktninghjelpens arbeid på Sri Lanka. Dette resulterte i sirka kr 1 200.

Til sammen bidrog gruppens aktiviteter med kr 16 485,00 til Speideraksjonen 2007. Før vi startet aksjonen, hadde vi som mål å slå beløpene vi samlet inn til Speideraksjonen 2005 - kr 10 600 - og Speideraksjonen 2006 - kr 6 800. Det klarte vi med god margin.

Dette viser at når vi forbereder oss litt og involverer alle, så er det ikke vanskelig å lykkes med innsamling til gode formål.

Stor takk til alle som bidrog til aksjonen!