Medlemskontingent for 2007

Speidergruppens medlemmer mottar i disse dager medlemsbladet Speideren. Vedlagt finnes også faktura for medlemskontingenten for 2007, pålydende kroner 650,00 (dersom det er tre eller flere medlemmer i samme husstand, gis familiemoderasjon, så noen får et litt lavere beløp). Hva går disse pengene til?

Medlemskontingenten omfatter kontingent både til Bønes speidergruppe, Hordaland krins og Norges speiderforbund:

Norges speiderforbund  kr 360,00
Hordaland krins  kr 180,00
Bønes speidergruppe  kr 110,00
SUM  kr 650,00

Forbundskontingentens størrelse bestemmes av Speidertinget, som er det høyeste organet i forbundet. Det er kretsene som på kretsting velger representanter til Speidertinget. Forbundskontingenten bidrar bl.a. til å lage medlemsbladet Speideren, kollektiv ulykkesforsikring, drift av forbundskontoret, med mer.

Kretskontingenten bestemmes av Kretstinget, kretsens øverste organ. Det er Gruppetinget som velger speidergruppens representanter til Kretstinget. Kretskontingenten brukes bl.a. til å dekke ulike arrangement (bymanøver, kretskonkurranse, lederkurs, osv.) og til å drive Speidersenteret.

Bønes speidergruppe får 110,00 kr, eller 17 %, av kontingenten. Gruppekontingenten bestemmes av Gruppetinget, som er speidergruppens øverste organ. Medlemskontingenten er en av gruppens inntekter, og disse brukes til å betale for ulike aktiviteter (for eksempel gruppeturen) og aktivitetsmateriell (merker, med mer).

Under "Betalingsinformasjon" på fakturaen finner du ditt medlemsnummer. Dette er passordet for å logge på medlemsområdet på gruppens nettsider.

Vi ber om at medlemskontingenten betales innen forfallsdato. Dersom du har spørsmål om kontingenten, kontakt din leder eller skriv en e-post til morten@bonesspeiderne.no.