Even valgt til Speiderforumsrepresentant, Morten til Speidertinget

På årsmøtet i kretsen 8. mars 2006 ble det blant annet valgt delegater til Speiderforum. Forumet består av to valgte representanter mellom 13 og 16 år fra hver av kretsene, totalt blir det sirka 45 speidere fra hele landet. Even fra Bønes speidergruppe ble valgt til representant til Speiderforumet i 2006 som avholdes i Sandefjord 13. - 15. oktober. Stine ble valgt som vararepresentant.

Speiderforum er en arena hvor speiderne får diskutert ulike speiderrelaterte saker. Deltagelse på forumet gir også speiderne opplæring i organisasjonskunnskap og trening i medbestemmelse. Det som blir bestemt på Speiderforumet blir sendt til Norges speiderforbunds øverste organ, Speidertinget. I tillegg blir to av representantene på Speiderforum valgt til representanter til Speidertinget.

På kretstinget ble det også valgt tilleggsrepresentanter til Speidertinget. Kretslederne i alle kretsene, samt tre tilleggsrepresentanter fra alle kretsene, samles i Ski 3. - 5. november 2006. Morten fra Bønes speidergruppe ble valgt som tilleggsrepresentant til Speidertinget. Speiderting avholdes hvert annet år, og er Norges speiderforbunds øverste organ, og bestemmer blant annet hvilke lover vi skal ha, velger speidersjef og resten av speiderstyret og vedtar langtidsplan for forbundet, for å nevne noe.