Bønes speidergruppe tilbyr et spennende aktivitetstilbud til barn og unge i alderen 6 - 25 år med vekt på:

 

Friluftsliv

 • uteaktvitiet

 • dagsturer

 • overnattingsturer

 • leir

Praktisk viten

 • lære praktiske ferdigheter

 • læring med egenaktivitet

 • lære av hverandre


Vennskap

 • gode venner

 • patruljen

 • felles opplevelser


Samfunnsengasjement

 • ta ansvar for seg selv og andre

 • holdninger

 • internasjonalt engasjement og forståelse


Bønes speidergruppe er delt inn i fire arbeidsenheter:

 

Bevere: 1. og 2. klasse

Småspeidere: 3. og 4. klasse

Speidertroppen: 5. - 10. klasse

Roverlaget: Videregående og eldre

 

Alle enhetene har opptak av nye gutter og jenter hver høst. Dersom du er interessert kan du ta kontakt med kontaktpersonen for aktuell enhet eller med:

gruppeleder Erik Geber

tlf 92 09 44 72 / 55 12 41 90

e-post: gruppen@bonesspeiderne.no

 

Møtene våre avholdes hovedsakelig i Bønes kirke eller i Langeskogen.

Kikk gjerne i vårt billedgalleri for å se mer av hva vi holder på med.

Har du sett ”apebroen” på Bønes skole på 17. mai?

Det er speidere i Bønes speidergruppe som lager den.

Alle nye medlemmer får skrivet  «Velkommen».

Bli speider