Ekskursjon til Luftambulansen

Troppens ekskursjon gikk i 2005 til Luftambulansens base. Her fikk vi bl. a. en presentasjon av Norsk Luftambulanse, demonstrasjon av stabilt sideleie og se det nye helikopteret.