Roveroppstart 2008

Torsdag 28. august hadde roverlaget sitt første møte etter sommerferien. Det var lunkent oppmøte med bare tre rovere, deriblant en ny rover, Even. Møtet ble arrangert i Langeskogen med en liten tur og litt sosialt. Det ble snakket litt om planer for høsten, og satt opp et forslag til terminliste. Det ble foreslått å prøve å gjennomføre flere av møtene utendørs, siden alle de andre enhetene tilbringer mye tid utendørs. Det kom opp forslag om å forsøke å starte et litt større prosjekt fremover for roverne, et byggeprosjekt som forhåpentligvis gir positive opplevelser også for de andre enhetene. Før møteslutt ble det tatt noen bilder for å dokumentere at det virkelig var et kjekt og aktivt møte!

IMG_0840 IMG_0842 IMG_0845 IMG_0846 IMG_0849