Rovertur til Rossnes på Radøy

Da roverlaget for første gang på flere år arrangerte overnattingstur, var det et fulltallig roverlag som stilte på parkeringsplassen til Bønes kirke lørdag 26. august. Hilde kjørte, og første stopp var en dagligvareforretning i Knarvik, hvor deltagerne fikk følgende oppgave:

Dere får 40 minutter til å handle inn middag til turen. Dere kan bruke inntil kr x. Maten skal kunne stekes på bål, og alle skal bli mett. (Det oppstod litt misforståelser om hvilken verdi x hadde, så det ble mer økonomisk enn forventet, men alle ble likevel mette.)

Vel fremme gikk vi fra kaien til overnattingsplassen. Tidligere var Rossnes målet for troppens pinseleir, og flere av roverne hadde gode minner fra stedet fra tidligere turer.

Guttene satt opp lavvo.

Hilde og Ida ble meget fascinert av det lokale dyrelivet, og startet en marihønesamling.

Også andre dyr skulle studeres, og det regelrett krydde av frosk overalt.

Matias og Endre laget bål...

... mens Hilde og Ida laget maten.

(Har noen hørt om kjønnsrollemønster? Nei, ikke vi i hvert fall.)

Etter middag spaserte vi langs veien og gjenoppfrisket gamle minner om natursti og dagsmarsjer. Og vi så på kvernhuset, selvfølgelig.

Det lokale dyrelivet vakte stor begeistring, og ble flittig observert. (Kanskje vi skal ta en tur til akvariet? Tror det vil slå an.)

Om kvelden hadde vi selvsagt leirbål. (Akkurat som på pinseleir i gamle dager...)

Ida og Hildes turskildring i roverlagets turarkiv...