Fanos kanohaik 2005

Sirka 70 speidere og 31 kanoer fra Bønes, 1. Fjøsanger, 1. Skjold og 1. Øvsttun deltok på Fanos padlehaik i Lindås 24. - 25. september 2005.

Foto: Asbjørn Mangerud, 1. Skjold

Foto: Vegard Engen, 1. Skjold

Foto: Asbjørn Mangerud, 1. Skjold

Foto: Asbjørn Mangerud, 1. Skjold

Foto: Asbjørn Mangerud, 1. Skjold

Foto: Asbjørn Mangerud, 1. Skjold

Foto: Asbjørn Mangerud, 1. Skjold

Foto: Vegard Engen, 1. Skjold

Foto: Vegard Engen, 1. Skjold

Foto: Asbjørn Mangerud, 1. Skjold

Foto: Asbjørn Mangerud, 1. Skjold

Se også:
1. Skjolds bilder fra arrangementet